Старт / 2019 / април (страна 2)

Мјесечна архива: април 2019

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Епидемиологија (ужа образовна област Епидемиологија) – Биљана Мијовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Епидемиологија (ужа образовна област Епидемиологија) – Биљана Мијовић Прилог: Извјештај Биљана Мијовић

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Немања Шаренац

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Немање Шаренца под насловом „Утицај нациoналних туристичких интернет презентација на одлуке потенцијалних туриста у избору туристичке дестинације“. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка материјала за текуће поправке и одржавање зграде“ за потребе Филозофског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације – Милимир Говедарица

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидатa мр Милимира Говедарице под називом „Трансфер кривичног гоњења као посбан облик међународне кривичноправне сарадње”. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке са референцом „Набавка школских и библиотечких књига и стручне литературе“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте