Старт / Вијести - Универзитет / Сједиште Ректорске конференције БиХ премјештено на УИС, нови предсједник проф. др Стево Пашалић

Сједиште Ректорске конференције БиХ премјештено на УИС, нови предсједник проф. др Стево Пашалић

У ректорату Свеучилишта у Мостару 6. децембра 2018. године одржана је сједница Ректорске конференције Босне и Херцеговине.

Усвојен је извјештај о финансијском пословању Ректорске конференције. Разматрана су актуелна питања из надлежности Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине.

Разматрани су и приједлог финансијског оквира за акредитацију високошколских установа и студијских програма, нацрт одлуке о критеријима за акредитацију студијских програма три циклуса студија те приједлог одлуке о нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог образовања у Босни и Херцеговини.

Одлучено је да сједиште Ректорске конференције БиХ од 1. јануара до 31. децамбра 2019. године буде на Унивеврзитету у Источном Сарајеву (УИС), а дужност предсједника обављаће ректор УИС-а, проф. др Стево Пашалић.

Такође, на сједници је донесена и Одлука о именовању генералног секретара УИС-а, Равијојле Ђуричић, на дужност генералног секретара Ректорске конференције Босне и Херцеговине.

Ректорска конференција је донијела одлуку о организовању конференције те ће упутити захтјев Вијећу министара Босне и Херцеговине за састанак о стању у високом образовању и науци у БиХ.

Ректорском конференцијом је предсједавао ректор Свеучилишта у Мостару проф. др сц. Зоран Томић.