Старт / Вијести - Саобраћајни факултет / Међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2017″ на Саобраћајном факултету Добој

Међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2017″ на Саобраћајном факултету Добој

Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву организује шести Међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2017″ који ће се одржати 17. и 18. новембра у простријама Саобраћајног факултета у Добоју.

На Симпозијуму ће радове изложити 206 аутора из 18 земаља, са шест континената, а учесници научног скупа ће бити представници 58 институција.

Пленарни предавачи на Међународном симпозијуму „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2017″ биће професори са угледних универзитета и научних институција из Ирана, Аустрије, Бразила, Швајцарске, Србије и Словачке.

За учешће на Симпозијуму је пријављено 94 рада, од којих 12 нису прошли рецензију, а они који буду изабрани као најбољи биће објављени у часописима: Међународни часопис „Horizons“ (EBSCO база), Национални часопис „Железнице“, Међународни часопис „Serbian Journal of Management“ (SCOPUS i EBSCO база).

Циљ Симпозијума је да промовише размјену научних, стручних знања, искустава и изврши усаглашавање ставова из области саобраћаја, транспорта и комуникација што представља драгоцјени допринос развоју ове области и рјешавању проблема.

Саобраћај је важан сегмент привредног система сваке земље и представља мултидисциплинарну област у којој се свакодневно извршава низ активности и процеса, а захтијева примјену метода оптимизације и рационализације, као и примјену савремених информационокомуникационих система.

Организатор симпозијума је Саобраћајни факултет Добој Универзитета у Источном Сарајеву, док су суорганизатори: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Битољ Универзитета “Св. Климент Охридски” и Технички факултет Бор Универзитета у Београду.

Више информација о Међународном симпозијуму „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2017″ можете пронаћи на веб страници http://www.novihorizonti.rs.ba.