TEMPUS

TEMPUS

TEMPUS је програм који је био намијењен реформи и модернизацији високог образовања у државама региона Западног Балкана, источне Европе, централне Азије и Медитерана (пратнерске државе) и Европске уније кроз универзитетску сарадњу држава чланица Европске уније и партнерских држава.
TEMPUS програм обухватао је различите врсте активности:
1. Заједнички пројекти;
2. Структурне мјере;
3. Пратеће мјере.
Заједнички пројекти су се заснивали на сарадњи између високошколских установа у државама чланицама Европске уније и високошколских установа партнерских земаља. Циљ им је био пренос знања и размјена искуства између високошколских установа држава чланица Европске уније и партнерских држава.
Структурне мјере су имале за циљ да допринесу развоју и реформи система и институција високог образовања у партнерским земљама у сврху јачања њиховог квалитета и препознатљивости, те приближавања трендовима Европске уније.
Пратеће мјере укључивале су дисеминацију и преношење информација повезаних са TEMPUS пројектима.

TEMPUS програм је званично престао да постоји 2013. године, а његови циљеви су укључени у програм ERASMUS+.

2014. година
Назив пројекта: Public Health in the Western Balkans- Improvement in the Field of Public Health and Development of a „One Health“ Educational and Scientific Architecture in Western Balkan Countries (ONEHEALTH)
Координатор: University of Milan
Руководилац на УИС: проф. др Стеван Трбојевић
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта: www.tempus1health.net
Трајање: 2014-2017.
Ознака пројекта: 544182-TEMPUS-2013-IT-JPCR

2013. година
Назив пројекта: Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education (BHQFHE)
Координатор: University of Paderborn
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Организациона јединица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.bhqfhe.eu
Трајање: 2013-2017.
Ознака пројекта: 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHS

Назив пројекта: Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkans (CCNURCA)
Координатор: Odisee Belgium
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта: www.ccnurca.eu
Трајање: 2013-2017.
Ознака пројекта: CCMLL – 511354-TEMPUS-2010-ES-SMHES

Назив пројекта: Development of Sustainable Interrelations between Knowledge, Education and Innovation in Nanotechnologies and Biomaterials (WIMB)
Координатор: DR Eva Maria Pellicer, Autonomus University of Barcelona- UAB
Руководилац на УИС: проф. др Светлана Пелемиш
Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник
Интернет страница пројекта: www.wimb.fink.rs
Трајање: 2013-2017.
Ознака пројекта: 543898-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES

Назив пројекта: European Academic Network for Open Innovation (OI-Net, ENW)
Координатор: Lappeenranta University of Technology
Руководилац на УИС: др Ненад Марковић
Организациона јединица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.oi-net.eu
Трајање: 2013-2017.
Ознака пројекта: 542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW

Назив пројекта: Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WB (EQIWBC)
Координатор: Универзитет у Црној Гори
Руководилац на УИС: доц. др Славиша Мољевић
Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.oi-net.eu
Трајање: 2013-2017.
Ознака пројекта: JP-543662-2013

Назив пројекта: Benchmarking As а Tool For Improvement Of Higher Education Institution Performance
Координатор: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Ректорат
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2013-2015.
Ознака пројекта: 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR

Назив пројекта: Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina
Координатор: Универзитет у Нишу
Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта: www.iprod.masfak.ni.ac.rs
Трајање: 2013-2015.
Ознака пројекта: 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

Назив пројекта: Training courses for public services in sustainable infrastructure development in Western Balkans
Координатор: Kungliga Tekniska Högskolan Teknikringen
Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2013-2014.
Ознака пројекта: 530530-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPHES

Назив пројекта: Studies in Bioengineering and Medical Informatics
Координатор: University of Birmingham Edgbaston
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2013-2015.
Ознака пројекта: 530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR

Назив пројекта: Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans
Координатор: College of Agriculture and Food Technology
Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2013-2015.
Ознака пројекта: 30184-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

2012. година
Назив пројекта: Opportunities for students with special needs in higher education
Координатор: Универзитет у Сарајеву
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2012-2014.
Ознака пројекта: 516939 TEMPUS-1-2011-1-BH-TEMPUS-SMHES

Назив пројекта: Embedding Quality Assurance in Doctoral Education (EQADE)
Координатор: University of Heidelberg
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2012-2014.
Ознака пројекта: 516891-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR

2011. година
Назив пројекта: Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System (SHEQA)
Координатор: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Ректорат
Интернет страница пројекта: www.sheqabih.eu
Трајање: 2011-2013.
Ознака пројекта: 511262 – EMPUS- 1-2010-BE –SMGR

Назив пројекта: Centers for Curricula Modernisation and Lifelong Learning
Координатор: University of Girona
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2011-2012.
Ознака пројекта: 511354 – TEMPUS – 1 -2010 -1-ES-TEMPUS -SMHES

2010. година
Назив пројекта: Creation of university-enterprise cooperation networks for education on sustainable technologies
Координатор: Универзитет у Новом Саду
Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник
Трајање: 2010-2012.
Ознака пројекта: Tempus158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES

Назив пројекта: EU standards for accreditation of study programs on BH Universities (ESABIH)
Координатор: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2010-2012.
Ознака пројекта: SMGR 158853-1-2009-1-SE

Назив пројекта: Development of Partnership with SMEs in BA by Virtual Engineering Network
Координатор: University of Stuttgart
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2010-2012.
Ознака пројекта: 58623-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-SMHES

2009. година
Назив пројекта: Strategic and Structural Development of Quality Assurance in Bosnian and Herzegovinian Higher Education 2008 – 2011
Координатор: Austrian Development Cooperation (ADC) Principality of Liechtenstein
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2009-2011.
Ознака пројекта: 8099-00/2006

2007. година
Назив пројекта: EU oriented self-evaluation report procedures for BIH Universities
Координатор: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2007.
Ознака пројекта: C014B06-2006

Назив пројекта: IT Qualifications Framework for Higher Education in Bosnia and Herzegovina
Координатор: Herr Schafer Wilhelm – Universität-Gesamthochschule Paderborn
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2007.
Ознака пројекта: C010B06-2006

Назив пројекта: Introducing European credit transfer system on Medical faculties in BH
Координатор: Mr Sonntag Hans-Guenther – Ruprecht-Karls- University of Heidelberg
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2007.
Ознака пројекта: C010A06-2006

Назив пројекта: From Quality Assurance to Strategy Development
Координатор: Mr Benedek Wolfgang – University of Graz
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2007-2008.
Ознака пројекта: 41078-2006

Назив пројекта: The role of stakeholders in quality assurance procedures at BIH medical faculties
Координатор: Mr De Lepeleer Geert – Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2007-2008.
Ознака пројекта: 41055-2006

2006. година
Назив пројекта: Quality Management in Medicine
Координатор: Mr Haerens Luc – Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2006.
Ознака пројекта: C005A05-2005

Назив пројекта: Restructuring the Study of Manufacturing Engineering in Bosnia Herzegovina
Координатор: Mr Wagner Stefan – University of Stuttgart
Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој
Трајање: 2006.
Ознака пројекта: C003A05-2005

Назив пројекта: Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina
Координатор: Mr Sonntag Hans-Guenther – University of Heidelberg
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Tрајање: 2006-2008.
Ознака пројекта: 40012-2005

2005. година
Назив пројекта: Structural development of quality assurance in HЕ
Координатор: Austrian Development Cooperation and Principality of Liechtenstein
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2005-2006.
Ознака пројекта: JEP-19074-04

Назив пројекта: Integrated Learning in Medicine (INTEL M)
Координатор: University of Heidelberg
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2005-2007.
Ознака пројекта: CD_JEP-19037-2004

Назив пројекта: Strengthening Quality Assurance in Bosnia and Herzegovina
Координатор: Mr Benedek Wolfgang – Karl-Franzens-University of Graz
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2005-2006.
Ознака пројекта: 19074-2004

2004. година
Назив пројекта: Introduction of ECTS at the BIH Universities
Координатор: University of Marburg
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2004.
Ознака пројекта: 18041-2003

2003. година
Назив пројекта: Design of an Integral Curriculum for Undergraduate Medical Education In Bosnia and Herzegovina
Координатор: University of Heidelberg
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2003-2005.
Ознака пројекта: 17095-2002

Назив пројекта: European Management Project for BIH Universities
Координатор: Mr Haerens Luc – Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2003-2005.
Ознака пројекта: 17004-2002

2002. година
Назив пројекта: Information and Communication Technologies in Health Care
Координатор: Mr Orphanoudakis Stelios – Foundation for Research and Technology- Hellas
Организациона јединица: Медицински факултет Фоча
Трајање: 2002-2004.
Ознака пројекта: 16072-2001

2001. година
Назив пројекта: Managing a sustainable Student Union Network in Bosnia Herzegovina
Координатор: Mr Benedek Wolfgang – Karl-Franzens University
Организациона јединица: Ректорат
Трајање: 2001-2002.
Ознака пројекта: 15002-2000