Start / 2019 / јун / 04

Dnevna arhiva: 4. јуна 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: Electrical Energy Markets and Engineering Education „ELEMEND“ Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja zaposlenih“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 2 Osiguranje studenata za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 1 Osiguranje radnika za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja“ LOT 3 Osiguranje motornog vozila od autoodgovornosti za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte