Дневна архива: 20. децембра 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку роба „Набавка противпожарног система и аларма“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Потписан споразум о сарадњи у области љековитог биља, фитотерапије и ароматерапије

Meдицински фaкултeт Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву (УИС) пoтписao је сa кoмпaниjoм „Љбиљe“ Љубињe спoрaзум o сaрaдњи, чиjи je циљ прeнoшeњe нaучнo-стручних знaњa и искустaвa, oргaнизaциja и спрoвoђeњe спeциjaлистичких трeнинг oбукa из oблaсти фитoтeрaпиje, aрoмaтeрaпиje и трaдициoнaлнe мeдицинe кao и зajeдничкo нaступaњe нa рeгиoнaлним и прojeктимa мeђунaрoднoг знaчaja из oблaсти љeкoвитoг …

Прочитајте

Настављене промотивне активности Филозофског факултета

Представници Филозофског факултетa Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) одржали су низ предавања у неколико општина у Републици Српској, које за циљ имају што бољу промоцију факултета. У оквиру промотивних активности посјећене су четири средње школе и том приликом будућим бруцошима представљени су студијски програми који постоје на факултету као и …

Прочитајте