Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija, kandidat dr Amira Pobrić

Prilog: Izvještaj