Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Računarske nauke na Elektrotehničkom Fakultetu, kandidat dr Nikola Davidović

Prilog: Izvještaj