Produžen rok za učešće u studentskoj anketi u vezi sa Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region

Asocijacija univerziteta Jadransko-jonske regije (Association of Universities of the Adriatic-Ionian Area – UniAdrion), čiji je aktivan član Univerzitet u Istočnom Sarajevu, u saradnji sa Evropskom komisijom – Generalnom direkcijom za regionalnu i urbanu politiku, sprovodi istraživanje o nivou svijesti studenata u vezi sa Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region – EUSAIR).

EUSAIR je jedna od četiri makroregionalne strategije koju je usvojila Evropska komisija i odobrio Evropski savjet 2014. godine i pokriva devet zemalja: četiri zemlje članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija) i pet zemalja koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija).

Istraživanje predstavlja jednu od pripremnih aktivnosti koja ima za cilj pokretanje programa stipendiranja mobilnosti studenata iz zemalja Zapadnog Balkana ka Italiji i studenata iz Italije ka zemljama Zapadnog Balkana.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu poziva studente od 18 do 35 godina starosti da učestvuju u istraživanju i ispune upitnik.

Upitnik je otvoren do 10. decembra 2021. godine i dostupan je na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1vcC4u3mIgQMnSx_Gh1MvjLClaXZWuWRObSG8gXYfC9O6KQ/viewform