Otvoren Poziv za prijave za postdiplomski program iz oblasti mediteranskih studija u Grčkoj

Otvoreni Poziv za upis na master program iz oblasti mediteranskih studija u akademskoj 2021/2022. godini nude Univerzitet Peloponez, Odjel za političke nauke i međunarodne odnose (Tripoli, Grčka) u partnerstvu sa Univerzitetom Panteion, Institut za međunarodne odnose (Atina, Grčka), u saradnji sa:

  • Odjelom političkih i društvenih nauka i Odjelom za kulturnu baštinu Univerziteta u Bolonji (Italija)
  • Nacionalnim institutom za orijentalne jezike i civilizacije Univerziteta Sorbone u Parizu (Francuska)
  • Odjelom za međunarodne odnose Univerziteta Yasar (Turska)
  • Odjelom za ekonomiju i finansije Neapolis Pafosu (Kipar)

Master program mediteranskih studija zamišljen je kao fleksibilan i dinamičan program koji pokriva širok raspon pitanja i problema u različitim disciplinama (političke nauke, međunarodni odnosi, kulturologija i ekonomija).

Zasnovan je na višedimenzionalnom pristupu nizu pitanja i tema, poput: sukobi, sigurnost i nacionalizam; demokratizacija, civilno društvo i Arapsko proljeće; kulture i multikulturalizam; ženska pitanja i aktivizam; ekonomska kriza i razvoj; te izazovi energetske sigurnosti i okoliša, a široki fokus programa održava se doprinosima predavača iz različitih institucija sudionica.

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 31.8.2021. godine, uz napomenu da se aplikanti savjetuju da prijave šalju ranije, a sve informacije u vezi programa i apliciranja dostupne su na veb stranici: https://med.pedis.uop.gr ili putem mejla: pms-med@uop.gr.

Program će se održavati u Korintu (Grčka), na engleskom jeziku, u trajanju od 12 mjeseci, nakon čega se stiče zvanje: „Master of Arts (M.A.) in Mediterranean Studies“.

Školarina iznosi 3.000 EUR, koje se mogu uplatiti u tri rate.

Program prima ukupno 26 studenata a dostupno je oslobađanje od školarine za dva studenta u ekonomski nepovoljnom položaju, zasnovana na zaslugama i izvanrednom profilu, a koji dolaze iz mediteranskih zemalja koje nisu članice EU.