Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku: „Nabavka motornog vozila“ za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijelјina

Prilog: Оbrazac (PDF)