Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (Stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva) grupa predmeta: Harmonika – glavni predmet

Prilog: Izvještaj