Predavanje „Intelektualna svojina na Univerzitetu“

Doc. dr Svjetlana Ivanović 29.06.2022. godine (srijeda) u 11:00 časova održaće onlajn predavanje na temu “Intelektualna svojina na Univerzitetu”. Rezultati naučnog i umjetničkog rada moraju biti vrednovani na odgovarajući način, kako bi predstavljali podstrek stalnom razvoju nauke i kulture. Docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu govoriće o oblicima intelektualne svojine na Univerzitetu, njihovom značaju i mogućnostima zaštite.

Predavanje je namijenjeno svim nastavnicima i saradnicima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a može se pristupiti putem sljedećeg linka:

https://us02web.zoom.us/j/87424475475?pwd=PloVhAilXi6sUZyFmIYcQ7Nolu1vYe.1

Meeting ID: 874 2447 5475

Passcode: 745034