Odluka o pokretanju postupka javne nabavke „Nabavka usluga smještaja za profesore i studente u sklopu izvođenja praktične nastave iz Aktivnosti u prirodi“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta