Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka kolektivnog osiguranja zaposlenih“ za potrebe Pedagoškog fakulteta u Bijeljini

Prilog: Odluka