Informativna sesija o Erazmus + pozivu

Izvršna evropska agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizuje informativnu sesiju o Erazmus+ pozivu za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, fokusirajući se na ono što je novo i na to kako pripremiti konkurentan prijedlog projekta.

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) podržava projekte međunarodne saradnje zasnovane na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja. Podržava projekte za relevantnost, kvalitet, modernizaciju i sposobnost visokog obrazovanja, u trećim zemlјama koje nisu povezane sa programom Erazmus+, za društveno-ekonomski oporavak, rast i prosperitet i reagovanje na nedavne trendove, posebno ekonomsku globalizaciju, ali i pad razvoja, osjetlјivost i rastuće društvene, ekonomske i ekološke nejednakosti koje je pogoršala pandemija COVID-19.

Događaj će biti organizovan onlajn 2. decembra 2021. godine od 9:30 časova.

Registracija je dostupna na linku u nastavku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CBHE_Infoday_02122021_new