Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje redovni profesor, uža naučna oblast Studije izvođenja umjetničkih djela (Teatrologija), kandidat dr Rade Simović