Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast: Matematička analiza i primjene, kandidat dr Nataša Pavlović Komazec

Prilog: Izvještaj