Poziv za razmjenu osoblјa u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija

Poziv za 2021. godinu za razmjene osoblјa u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija (MSCA), koji podrazumijeva razvoj internacionalne, interdisciplinarne i intersektorske održive saradnje u oblasti istraživanja i inovacija kroz mobilnost, otvoren je 7. oktobra 2021. godine i trajaće do 9. marta 2022. godine.

Kroz ovu akciju finansiraju se kratkoročne razmjene naučno-istraživačkog i administrativno-tehničkog osoblјa uklјučenog u aktivnosti koje su usmjerene na istraživanje i inovacije.

Cilј ovog poziva je realizacija održivih projekata saradnje između različitih organizacija iz akademskog i neakademskog sektora (naročito malih i srednjih preduzecća) sa sjedištem u Evropi i šire.

Ukupan budžet za 2021. godinu je 72,5 miliona evra.

Više detalјa o samom pozivu i uslovima prijavlјivanja možete pronaći ovdje.