Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta

Prilog: Оbrazac