Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka goriva za automobil“ za potrebe Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje

Prilog: Оdluka