Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka goriva” za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu