Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka goriva“ za potrebe Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu

Prilog: Оbrazac