Poziv studentima da besplatno studiraju Međunarnodu školu evropskog prava u Grčkoj

Budući da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu član Evropske organizacije za javno pravo (EPLO), sa sjedištem u Atini, studenti Pranog fakulteta dobili su jedinstvenu ponudu – da besplatno studiraju prestižnu trogodišnju European Law and Governance School.

Evropska organizacija za javno pravo ponudila je stipendije za deset studenata Pravnog fakulteta, čime bi pokrili sve troškove studija. Studenti bi i dalјe studirali Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, što znači da bi paralelno slušali predavanja na Fakultetu i u ovoj školi.

Ova ponuda važi i za studente drugog ciklusa studija. Ukoliko ostane slobodnih mjesta, za studij se mogu prijaviti i studenti drugih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Studenti bi slušali predavanja na engleskom jeziku i na dalјinu, a ako bude zainteresovanih, mogli bi da slušaju predavanja u Grčkoj.

Škola počinje sa radom 1. oktobra ove godine.

Ova posebna ponuda izraz je vrlo razvijene saradnje našeg Pravnog fakulteta i Evropske organizacije za javno pravo. 

Zainteresovani studenti mogu se javiti dekanu Pravnog fakulteta na adresu goran.markovic@pravni.ues.rs.ba. Rok za prijavu je 1. septembar 2021. godine.

Potrebno je da studenti dostave biografiju, uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena tokom studija i motivaciono pismo.