Bilateralni sastanak projekta ECOBIAS

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u srijedu, 02. juna 2021. godine, održan je bilateralni sastanak projekta „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ – ECOBIAS, koјеm je prisustovala i koordinator projekta prof. dr Snežana Radulović sa Univerziteta u Novom Sadu.

Na sastanku se razgovaralo o sprovođenju javne nabavke na Univerzitetu za obezbjeđivanje opreme neophodne za realizaciju projekta.

Dogovorene su aktivnosti za organizaciju Dana otvorenih vrata za master studijski program „Ekološki monitoring slatkih voda“ koji će se održati u prostorijama Tehnološkog fakulteta u Zvorniku u petak, 11. juna.

Cilј ECOBIAS projekta je akreditacija 27 master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, opremanje sedam laboratorija na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i uspostavlјanje regionalne ECOBIAS akademske mreže.