Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo, kandidat Vladimir Malčić

Prilog: Izvještaj