Poziv za dostavlјanje prijedloga projekata u okviru Programa Horizon Europe 2021–2027

Evropski istraživački savjet (European Research Council ERC) objavio je Poziv za dostavlјanje prijedloga projekata „Početni grant“ koji se finansira u okviru Programa EU Horizon Europe 2021 – 2027

Cilј predmetnog poziva je podrška naučnicima da formiraju svoj nezavisni istraživački tim ili program.

Budžet poziva iznosi 619 miliona evra. Predviđeno je da se dodijeli 413 grantova i iznosu do 1,5 miliona evra.

Na poziv se mogu prijaviti naučnici koji su stekli doktorat u periodu od 01. januara 2014. godine do 31. decembra 2018. godine.

Rok za dostavlјanje prijedloga projekata je 08. april 2021. godine do 17:00 časova.

Detalјne informacije dostupne su оvdje.

Molimo aplikante sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu da potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva na sljedeće mejlove: fondovieu@meoi.vladars.net i kancelarija.nir@ues.rs.ba.