Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača „Nabavka usluga održavanja laboratorijske opreme“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Odluka