Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora – Želјko Đurić

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Druga inženjerstva i tehnologije na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje

Prilog: Izvještaj