Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge izrade web stranice Fakulteta“ za potrebe Filozofskog fakultetа

Prilog: Оdluka