Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka uglјa“ za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijelјina

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka uglјa“ za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijelјina

Prilog: Оdluka