Start / Obavještenja - Medicinski fakultet / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge pribavlјanja stručnog mišlјenja za urbanističko tehničke uslove za nadogradnju zgrade Medicinskog fakulteta Foča“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge pribavlјanja stručnog mišlјenja za urbanističko tehničke uslove za nadogradnju zgrade Medicinskog fakulteta Foča“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Оdluka