Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka gromobranskih hvatalјki sa mjernim uređajima“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka gromobranskih hvatalјki sa mjernim uređajima“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Prilog: Оdluka