Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Senata / Održana V sjednica Senata

Održana V sjednica Senata

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana redovna, peta sjednica Senata, kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić.

Na današnjoj sjednici Senat je imenovao novog predsjedavajućeg Strukovnog vijeća Biomedicinskih i biotehničkih nauka i zdravstva doc. dr Jelena Krunić.  

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi izmjene liste odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na trećem ciklusu studija, kao i dopuna liste odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu na prvom i drugom ciklusu studija na fakultetima/akademijama Univerziteta.

Članovi Senata informisani su o upisu studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini.

Na V sjednici Senata data je saglasnost za izbor u akademska zvanja na Saobraćajnom fakultetu, Akademiji likovnih umjetnosti, Filozofskom fakultetu, Pravnom fakultetu, kao i Ekonomskom fakultetu u Brčkom i donesena je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja.