Održana sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana sjednica Proširenog kolegijuma kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić.

Na sjednici se, između ostalog, razgovaralo o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju.

Članovima Proširenog kolegijuma prezentovana je informacija o trenutnom finansijskom stanju na Univerzitetu, kao i informacija o upisu studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa u akademskoj 2019/2020. godini. 

Na sjednici kolegijuma bilo je riječi i o drugim aktuelanim temama kao što su realizacija nastavnog procesa, aktivnosti iz naučno-istraživačkog domena, te o inoviranju i internacionalizaciji studijskih programa na Univerzitetu.