Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sa referencom „Nabavka poklona (slike, ikone, plakete i sl.)“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka