Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Usluge osiguranja radnika“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka