Start / Sva Obavještenja / Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sa referencom „Nabavka školskih i bibliotečkih knjiga i stručne literature“, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka