Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka kancelarijskog namjestaja“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Оdluka (PDF)