Start / Obavještenja – Univerzitet / Konkursi / Odluka o raspisivanju internog konkursa za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluka o raspisivanju internog konkursa za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka