Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Nabavka usluga smještaja profesora“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Poziv (PDF)