Start / Obavještenja – Univerzitet / Konkursi / Konkurs za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Konkurs za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Konkurs