Start / Sva Obavještenja / Predstavnici UIS-a u radnoj posjeti Univerzitetu „Valahia“ iz Targovišta u Rumuniji

Predstavnici UIS-a u radnoj posjeti Univerzitetu „Valahia“ iz Targovišta u Rumuniji

Delegacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na čelu sa rektorom prof. dr Stevom Pašalićem 23. aprila boravila je, u uzvratnoj radnoj posjeti, na Univerzitetu „Valahia“ iz Targovišta u Rumuniji, sa kojim naš Univerzitet ima potpisan sporazum o saradnji.

Na sastancima se razgovaralo o dodatnim mogućnostima unapređenja saradnje između dvije institucije u okviru Erazmus + programa koja podrazumijeva razmjenu nastavnika i studenata, zatim saradnji u oblasti naučno-istraživačkog rada sa posebnim akcentom na zajedničke aktivnosti u pripremi projektnih prijedloga i organizaciji konferencija, kao i o razmjeni iskustava potencirajući segment doktorskih studija.

Dogovorena je razmjena nastavnog osoblјa, tako da će deset profesora sa našeg Univerziteta u narednom periodu boraviti na Univerzitetu „Valahia“, dok će Univerzitet u Istočnom Sarajevu, takođe, ugostiti recipročan broj nastavnika iz Rumunije. Razmjena studenata će predstavlјati naredni korak saradnje dva univerziteta.

Tokom boravka u Rumuniji predstavnici našeg Univerziteta posjetili su i naučno-istraživački centar Univerziteta „Valahia“, u koji je uloženo preko 30 miliona eura i koji raspolaže najsavremenijom opremom.

Rektor Univerziteta „Valahia“ prof. dr Kalin Oroš izrazio je posebno zadovolјstvo zbog posjete i unapređene saradnje između dva univerziteta.

Osim rektora, prof. dr Steve Pašalića, delegaciju Univerziteta u Istočnom Sarajevu predstavlјali su i prorektor za nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Siniša Berjan, prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport prof. mr Sandra Ivanović, dekan Filozofskog fakulteta doc. dr Draga Mastilović, dekan Pedagoškog fakulteta prof. dr Dalibor Stević, dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta prof. dr Borislav Cicović, dekan Fakulteta poslovne ekonomije prof. dr Miladin Jovičić, kao i prodekan za nauku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta doc. dr Darko Đogo.