V.d. rektora UIS-a sa saradnicima posjetio Filozofski fakultet

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Stevo Pašalić sa saradnicima, prorektorom za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport prof. mr Sandrom Ivanović i v.d. prorektora za nastavu doc. dr Verom Ćevriz-Nišić, boravio je danas u posjeti Filozofskom fakultetu.

U dužem razgovoru rektorskog tima sa rukovodstvom Fakulteta razmatrana su aktuelna pitanja iz nastave i naučno-istraživačke djelatnosti, međunarodne saradnje i razmjene studenata i nastavnog osoblja, mogućnostima za aktivnije uključivanje nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u međunarodne projekte, kao i drugim pitanjima značajnim za funkcionisanje i razvoj Fakulteta.

Zajednički je zaključeno da su evidentni pozitivni pomaci u raznim segmentima funkcionisanja Univerziteta, što se vidljivo odrazilo i na funkcionisanje njegovih organizacionih jedinica, te izraženo obostrano zadovoljstvo stepenom ostvarene saradnje Filozofskog fakulteta sa aktuelnim rukovodstvom Univerziteta.