Start / Obavještenja – Univerzitet (strana 30)

Obavještenja – Univerzitet

Konkurs za izbor u zvanja (31. decembar 2019)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavlјuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama: • Akademija likovnih umjetnosti Trebinje • Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina • Ekonomski fakultet Pale • Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo • Pedagoški fakultet Bijelјina • Medicinski fakultet Foča • Filozofski fakultet Pale Prilog: Кonkurs

Pročitajte

Javna odbrana doktorske disertacije – dr Milena Todorović

Dr Milena Todorović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom “Učestalost gojaznosti i insulinske rezistencije kod učenika završnih razreda srednjih škola “. Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 16.01.2020. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči. Doktorska disertacija je dostupna javnosti i može …

Pročitajte