Konkursi

Konkurs za izbor u zvanja (8. jul 2020. godine)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavlјuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama: • Filozofski fakultet Pale • Saobraćajni fakultet Doboj • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale • Tehnološki fakultet Zvornik • Ekonomski fakultet Brčko • Pedagoški fakultet Bijelјina Poništava se Konkurs objavlјen u dnevnom listu …

Pročitajte

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu …

Pročitajte

Konkurs za izbor u zvanja (3. jun 2020. godine)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavlјuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama: Tehnološki fakultet Zvornik Muzička akademija Istočno Sarajevo Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina Poništenje konkursa Prilog: Кonkurs i poništenje konkursa 

Pročitajte

Konkurs za izbor u zvanja (6. maj 2020. godine)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama: Filozofski fakultet Pale Saobraćajni fakultet Doboj Medicinski fakultet Foča Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Akademija likovnih umjetnosti Trebinje Prilog: Konkurs

Pročitajte