Interni konkurs za izbor dekana Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu