IN MEMORIAM: Prof. dr BOŽIDAR KRSTAJIĆ (1948 – 2022)

Prof. dr  Božidar Krstajić, redovni profesor u penziji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, preminuo je danas u Beogradu u 75-oj godini života.

Prof. dr Božidar Krstajić rođen je 7. jula 1948. godine u Žabljaku, Crna Gora. Osnovnu školu završio je u Žabljaku, a klasičnu gimnaziju u Pljevljima. Diplomirao je na Odsjeku za elektroindustriju na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1972. godine. Postdiplomske magistarske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku disertaciju odbranio je 1986. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Profesionalnu karijeru započeo je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1972. godine u zvanju asistenta. Od 1986. godine radio je kao docent na predmetu Teorija elektromagnetskih polja. U zvanje vanrednog profesora na predmetu Elektromagnetika izabran je 1989. godine. U zvanje redovnog profesora na predmetu Elektromagnetika na Elektrotehničkom fakultetu u Srpskom Sarajevu izabran je 2003. godine. Pored Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, radio je na Vojnoj akademiji u Rajlovcu i Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli.

Od 1990. do 1992. godine bio je prodekan za nastavu, a od 1. 10. 1991. do 6. 4. 1992. godine vršilac dužnosti dekana Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U statusu gostujućeg  profesora na Tehničkom univerzitetu u Minhenu proveo je pet godina, a istovremeno u statusu istraživača u Istraživačkom centru ABB u Hajdelbergu šest godina. Od 2002. do 2012. godine bio je dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom (ranije Srpskom) Sarajevu.

Sahrana pokojnog prof. dr Božidara Krstajića obaviće se u petak u 12.00 časova, a opjelo u 11:30 časova na groblju Orlovača u Beogradu.

Komemoracija povodom smrti profesora Krstajića biće održana u četvrtak, 15. decembra 2022. godine u 12.00 časova, u sali za sjednice Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.