Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj

Prilog: Odluka