Održan 10. Internacionalni naučni skup „EkonBiz 2022“

Na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina održan je 10. Internacionalni naučni skup „EkonBiz 2022“ sa temom „Ekonomski izazovi u uslovima ubrzanih globalnih promjena“, za koji je prijavljeno 56 naučnih radova sa 100 autora i koautora iz zemlje i inostranstva.

Dekan Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina prof. dr Vesna Petrović se zahvalila svima koji su došli da svojim radom i prisustvom uveličaju naučni skup koji Fakultet već desetu godinu organizuje.

Rad pod nazivom „Globalne promjene i savremena ekonomska misao“ na plenarnoj sjednici je izlagao prof. dr Miroslav N. Jovanović, sa Univerziteta u Ženevi, a održano je i izlaganje radova u pet paralelnih sekcija.

Organizatori ovogodišnjeg internacionalnog naučnog skupa su Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomsi fakultet Univerziteta u Beogradu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Ekonomski fakultet u Subotici Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Privredna komora Republike Srpske, Područae privredna komora Bijeljina.

Skupu su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Grada Bijeljina, predstavnici akademske zajednice ekonomskih i drugih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Prištini, učesnici i gosti iz BiH, Srbije i regiona, predstavnici realnog sektora, uspješni privrednici, ljudi iz prakse, sa kojima Fakultet ima izuzetnu poslovno-tehničku saradnju, te predstavnici akademskog osoblja i zaposleni Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina.