Fakultet za proizvodnju i menadžment učestvuje u ERASMUS+ projektu na Univerzitetu u Sevilji

U Rektoratu Univerziteta u Sevilji 7. juna 2022. godine svečano je otvoren International Staff Training Week, manifestacija u sklopu ERASMUS+ projekta, gdje su aktivno učešće uzele i predstavnice Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Učesnice u ovoj manifestaciji, Mirjana Jokanović Đajić, Milica Radovanović i Milica Kašiković, gostima i domaćinima su predstavile Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje, a i u narednim danima će uzeti aktivno učešće u radionicama, diskusijama i aktivnostima u sklopu ove posjete.